foto foto foto foto foto foto foto
only

ROULETTE

  • Giới thiệu về Roulette:

– Trong Roulette sẽ có 1 cò quay và 1 bàn số để người chơi đặt cược. Trong bàn số này có tổng cộng 37 số từ 0 – 36 và các loại cược khác nhau, còn cò quay cũng có 37 số và 1 trái bóng nhỏ.

  • Cách chơi:

– Người chơi sẽ chọn loại muốn cược (1 số duy nhất, nhóm số, màu đỏ hoặc đen).
– Chủ bàn điều khiển cò quay để quay số sau đó tung quả bóng nhỏ quay xung quanh cò quay đang quay tròn. Theo quy định thì quả bóng cần quay ít nhất 3 vòng rồi mới dừng ở một ô cụ thể.

  • Các loại đặt cược:

– Cược đỏ hoặc đen: Dựa vào màu con số trong bàn quay là màu đỏ hoặc đen, cược 1:1. Thắng nếu quả bóng vào màu mà người chơi đặt cược.
– Cược chẵn lẻ: Được tính từ 1-> 36. Người chơi chọn đặt cược chẵn hoặc lẻ, nếu người chơi chọn chẵn và kết quả cũng là chẵn người chơi thắng với tỉ lệ cược 1:1.
– Cược nửa bàn 18 số: Có 2 lựa chọn để cược là 1->18 và 19->36. Bóng rơi vào số nào thì xét dãy số đặt cược của người để xác định thắng thua, tỉ lệ cược 1:1.
– Cược nhóm 12 số: Có tất cả 6 nhóm 12 số trong bàn. Người chơi đặt cược vào 1 trong 3 ô đánh dấu “1st12”, “2nd12”, “3rd12”. Tỉ lệ cược 1:2.
– Cược cột 12 số: Có 3 ô ghi “2 to 1” ở cuối mỗi cột số. Người chơi đặt cược vào 1 trong 3 ô đó. Tỉ lệ cược 1:2.
– Cược 2 hàng 6 số: Đặt vào giữa vách ngăn cách của 2 hàng giao nhau. Tỉ lệ cược 1:5
– Cược 4 ( 4 số): Đặt cược vào bốn số bằng cách đặt chip ở góc nơi 4 số gặp nhau. Tỉ lệ cược 1:8.
– Cược hàng 3 số: Đặt cược vào 1 hàng 3 số, đặt chip lên vạch ranh giới của bàn roulette nở bên dưới các hàng tương ứng. Tỉ lệ cược 1:11.
– Cược đôi 2 số: Đặt cược vào 2 con số bằng cách đặt con chip trên vạch ngăn cách giữa 2 số (bao gồm cả số 0). Tỉ lệ cược 1:17.
– Cược đơn 1 số: Cược trực tiếp ở mỗi 1 số cụ thể. Tỉ lệ cược 1:35.